logo

TERMS AND CONDITIONS

Köpvillkor Innehåll

1. Allmänt

Rixit AB 556905-1963 ("FoodFast") driver hemsidan FoodFast.se ("Webbsidan") och eller via appen ”FoodFast” Via Webbsidan kan du handla varor från Rixit AB AB.

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som kund (”Kund”) gör en beställning via FoodFast.se ("Webbsidan") och eller via appen ”FoodFast”. I samband med att Kunden genomför ett köp via Foodfast.se ("Webbsidan") och eller via appen ”FoodFast” godkänner Kunden därmed Villkoren inklusive Rixit AB

Sekretess- och integritetspolicy (se foodfast.se/integritetspolicy).

Rixit AB och Foodfast strävar efter att informationen på våra digitala kanaler alltid ska vara så korrekt som möjligt, men reserverar sig dock för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på digitala kanaler, såsom exempelvis fel i produktbeskrivning, innehållsförteckning, felaktiga priser, och/eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Rixit AB och FoodFast har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Rixit AB och Foodfast ansvarar inte för information inklusive bilder på Webbsidan som kommer från tredje part.

De berörda digitala kanalerna ägs av Rixit AB. Innehållet på de berörda digitala kanalerna ägs av Rixit AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Rixit AB.

2. Beställning och avtal

För att kunna göra ett köp via de berörda digitala kanalerna måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att den tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Rixit AB

Sekretess- och integritetspolicy.

När Kunden slutfört en beställning av Rixit AB och Foodfast kommer Rixit AB att skicka en preliminär orderbekräftelse per e-post eller via appen till Kunden. Denna preliminära orderbekräftelse genereras automatiskt av Rixit AB utan manuell översyn. Ett avtal om köp ingås först när Rixit AB slutligt bekräftat Kundens beställning, vilket sker per e-post eller via visning på skärmen i appen.

3. Kunduppgifter

Kunden måste skapa ett användarkonto för att kunna handla av Rixit AB på Webbsidan eller i Appen. När Kunden registrerar sitt användarkonto kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Rixit AB behandling av personuppgifter finns i Rixit AB Sekretess- och integritetspolicy.

Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Rixit AB om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Underlåter Kunden att göra en sådan anmälan ansvarar den för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.

Om Rixit AB misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Rixit AB rätt att stänga av Kunden. Rixit AB har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

4. Pris och betalning

Alla köp på Webbsidan sker i svenska kronor (SEK). Priserna inkluderar skatt och moms om inte annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter avseende frakt, fakturabetalning etc. vilka anges separat i kassan. Det slutliga priset bekräftas av Rixit AB i samband med att den slutliga bekräftelsen skickas till Kunden. I händelse av förändrade skatte- eller momsförhållanden eller annan sådan omständighet inträffar som Rixit AB inte råder över, har Rixit AB rätt att justera priset fram till dagen före leverans.

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbsidan, Detta kan vara fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Alla typer av betalningssätt sker via Rixit AB samarbetspartners och deras betallösning. Genom att lämna information i kassan godkänner Kunden även tredjeparens villkor. tredjeparen presenterar i så fall viss information för Kunden så snart Kunden är identifierad. Vilken information som behöver anges för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Kreditupplysningar som eventuellt tas av tredjepart påverkar inte Kundens kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning, t.ex. banker. Sedan Kunden har identifierats uppvisar tredjeparten vilka alternativ som är tillgängliga. Oavsedd vilket betalsätt som är förvalt som betalningsalternativ kan Kunden välja något av de andra alternativen.. Vilka alternativ Kunden erbjuds kan växla från tid till annan. Kunden kan själv välja om den vill skydda användningen av tredjepart med en PIN-kod.

Vid fakturabetalning gäller alltid minst 14 dagars betalningstid (se fullständiga villkor.)

Rixit AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

5. Erbjudanden

Rixit AB kan från tid till annan erbjuda olika typer av kampanjer och erbjudanden på Webbsidan eller i appen. Specifika villkor kan gälla för dessa kampanjer vad avser exempelvis tid då kampanjen gäller och vilka varor som omfattas av kampanjen. Rixit AB förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer varvid dessa Villkor gäller utan ändringar.

6. Leverans och transport

Leveransen av Kundens varor sker, om inte annat anges, till den adress Kunden angivit. Normal leveranstid är 1-3 timmar från bekräftad beställning, beroende på valt fraktsätt. I kassan presenteras olika leveransalternativ och Kunden väljer själv vilket fraktbolag Rixit AB ska använda sig av för den aktuella beställningen.

Skulle någon av de beställda varorna ha en betydligt längre leveranstid än övriga varor förbehåller sig Rixit AB att dela upp ordern. Kunden kommer i en sådan situation inte debiteras några extra avgifter för efterföljande leveranser.

Skulle Rixit AB av någon anledning inte kunna leverera Kundens beställning innan utlovad leveranstid meddelas Kunden detta genom e-post eller telefon. Kunden har då möjlighet att häva köpet genom att kontakta kundtjänst på info@rixit.com. Om Kunden redan betalat för varorna återförs beloppet till det konto som belastades vid köptillfället. Annan ersättning än återbetalning utgår dock inte vid en leveransförsening.

Kostnaden för leverans beror på val av fraktalternativ, vilka presenteras för Kunden i kassan, Rixit AB debiterar en avgift på hela ordersumma vid utebliven leverans och om detta inte beror på förseelser från Rixit AB.

Risken för varan övergår till Kunden när den mottagit sin beställning från Rixit AB. Kunden åtar sig att direkt vid mottagandet undersöka varan för att verifiera att denna är riktig och felfri.

7. Ångerrätt

Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att ångra eller returnera sin beställning inom 14 dagar från den dag då Kunden tog emot beställd vara. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling eller förpackning brutits. Obs att detta gäller inte matvaror och måltider. En bruten

Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar. På det belopp som ska återbetalas har Rixit AB rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8. Reklamation

Reklamationsrätten omfattar varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Är det fel på någon vara eller om en vara saknas måste Kunden kontakta Rixit AB info@rixit.com så snart som möjligt efter att felet upptäckts. I samband med reklamation ska beställningsnummer samt orsak till reklamationen uppges. Reklamation som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

Defekta varor som returernas till Rixit AB bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att varan förpackas på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas.

Rixit AB står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods, dvs. för godkända reklamationer. När reklamerad vara returnerats och Rixit AB godkänt reklamationen kompenseras Kunden. Rixit AB ansvar är dock begränsat till varans värde samt eventuella returkostnader. Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar.

Rixit AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. I de fall returanledningen är reklamation och fel inte kan påvisas utgår en avgift om 299 kr inkl. moms för kostnader hänförliga till Rixit AB administration, frakt, returfrakt och hantering av ärendet.

9. Länkar på Webbsidan

Rixit AB kan länka från Webbsidan till andra webbplatser som ligger utanför Rixit AB kontroll. Rixit AB försöker säkerställa att Rixit AB enbart länkar till webbplatser som delar Rixit AB personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Sekretess- och integritetspolicyn. Rixit AB är dock inte ansvarigt för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser.

10. Force Majeure

Rixit AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Rixit AB inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Rixit AB Kunden om sådan händelse. Har omständigheten varat längre än 2 månader har både Kunden och Rixit AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. Villkorsändringar

Rixit AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan Kundens föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren genom nytt köp eller besök på Webbsidan alternativt 10 dagar efter det att Rixit AB informerat Kunden om ändringarna.

12. Bestämmelsers giltighet

Om en eller flera bestämmelser i dessa Villkor är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet ska detta inte påverka återstående bestämmelsers giltighet.

13. Överlåtelse

Rixit AB äger rätt att, utan Kundens medgivande, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren.

14. Tvist

Rixit AB målsättning är alltid att Kunden ska vara så nöjd som möjligt. Skulle parterna inte komma överens utan tvist uppstår, åtar sig Rixit AB att följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

15. Bolagsinformation

Rixit AB

Ruddammsgatan 5G

633 40 Eskilstuna

Org.nr. 556905-1963

Momsregistreringsnummer: SE556905196301

Kontaktinformation:

E-post: info@rixit.com

Dessa villkor har senast uppdaterats 20206-12-09